Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Svostrup Kro, Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af forslag til årsplan for Socialudvalget i 2019
 • 3. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 31. oktober 2018
 • 4. Orientering om målopfølgning for Socialudvalget pr. 31. oktober 2018
 • 5. Drøftelse af forsøg med styrket borgerkontakt i Socialafdelingens myndighedsfunktion
 • 6. Godkendelse af investering i en tværgående casemanager-indsats
 • 7. Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service
 • 8. Drøftelse af Socialudvalgets budget 2019 (Lukket punkt)
 • 9. Orientering vedrørende åbning af Socialguiden Silkeborg
 • 10. Drøftelse af begrebet Pædagogisk måltid
 • 11. Drøftelse af rammerne for etablering af udsatteråd
 • 12. Beslutning vedrørende uddeling af de resterende §18-midler i 2019 og formandspuljen 2018
 • 13. Godkendelse af forslag til fordeling af Købmand Robert Jones og Hustru Adelaide Jones Mindelegat 2018 (Lukket punkt)
 • 14. Godkendelse af forslag til fordeling af fælleslegat for værdigt trængende i Silkeborg Kommune 2018 (Lukket punkt)
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter