Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116. Frokost 12.30-13:00

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 31. august 2018
 • 3. Drøftelse af Socialudvalgets budget for 2019 (Lukket punkt)
 • 4. Orientering om målopfølgning for Socialudvalget pr. 31. juli 2018
 • 5. Godkendelse af Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde
 • 6. Orientering om billige boliger
 • 7. Drøftelse af udsattestrategi
 • 8. Drøftelse af Planstrategi 2040
 • 9. Godkendelse af Silkeborg Kommunes høringssvar til Sundhedskoordineringsudvalgets udspil til indhold i sundhedsaftalen 2019-2023
 • 10. Drøftelse af temaoplæg om psykiatri på møde i byrådet 10. september 2018
 • 11. Drøftelse af oplæg til studietur for Socialudvalget foråret 2019
 • 12. Godkendelse af indstilling til Frivilligprisen 2018
 • 13. Indstillinger til Frivilligprisen 2018 (Lukket punkt)
 • 14. Orientering om temamøde vedr. den fælles ungeindsats i Silkeborg Kommune
 • 15. Drøftelse af Bevæg Dig For Livet
 • 16. Til orientering
 • 17. Underskriftsside

Samlede oversigter