Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Scandic, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om ny lov vedr. Socialpædagogisk Ledsagelse
  • 3. Nye regler om tidlig forebyggende indsats
  • 4. Orientering om status for arbejdet med tidlige indsatser på socialområdet
  • 5. Orientering vedr. status på hjemløseområdet
  • 6. Orientering om opdateret årsplan for Socialudvalget 2018
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter