Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Psykiatriens Hus, Falkevej 5 - lokale 0-41

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af Psykiatriens Hus
 • 3. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler for 2017 til 2018 på bevilling 51 Social
 • 4. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 53 Socialpsykiatri
 • 5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 59 Social service
 • 6. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 74 Handicap
 • 7. Godkendelse af diverse anlægsregnskaber på bevilling 74 Handicap - voksne
 • 8. Orientering om nye regler for boligbetaling i botilbud efter servicelovens §107
 • 9. Godkendelse af fastsættelse af rådighedsbeløb og kostbeløb for borgere i boformer efter servicelovens § 107
 • 10. Godkendelse af fastsættelse af servicepakker og befordringsfradrag
 • 11. Drøftelse af forslag til retningslinjer for personalekost i Socialafdelingen
 • 12. Drøftelse af tidligere borgerbetalt ledsagelse
 • 13. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 51 Social service, bevilling 53 Socialpsykiatri, bevilling 59 Social service - institutioner og bevilling 74 Handicap - voksne for 2017
 • 14. Orientering om Frivilligmidler
 • 15. Uddeling af frivilligmidler
 • 16. Orientering omkring Frikommuneforsøgene 2017-2021
 • 17. Orientering om status på frikommuneforsøg 2. runde
 • 18. Orientering om forslag til frikommuneforsøg 3. runde
 • 19. Orientering om revidering af BPA-Brugerhåndbog
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter