Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af mødeplan 2019 for Socialudvalget
 • 3. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 30. september 2018
 • 4. Drøftelse af status for budget 2019
 • 5. Godkendelse af indvielse af Botilbuddet H. C. Branners Vej
 • 6. Drøftelse af serviceniveau for STU
 • 7. Beslutning vedr. uddelling af §18-midler i 2019
 • 8. Godkendelse af frikommuneforsøg vedr. mere sammenhængende forløb i psykiatrien
 • 9. Orientering om de generelle regler for de forskellige parter i Handicaprådet
 • 10. Godkendelse af nedsættelse af Ide- og Programudvalg for forsorgstilbud på Tulipanvej 100
 • 11. Orientering vedrørende ungerådgiver i Socialafdelingen
 • 12. Orientering om studietur for Socialudvalget foråret 2019
 • 13. Dialogmøde med Seniorrådet
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter