Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14, Silkeborg. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af Lysbro Uddannelsescenter
 • 3. Drøftelse af Socialudvalgets budget
 • 4. Orientering og godkendelse af revisionsberetning 2017 for socialområdet
 • 5. Drøftelse af udspil til indhold i Sundhedsaftalen 2019-2023
 • 6. Drøftelse af udspil om den nære psykiatri i Midtjylland
 • 7. Orientering om vedtagelse af lovforslag vedr. frikommuneforsøg runde 3
 • 8. Orientering om utilsigtede hændelser i 2017 i Silkeborg Kommune
 • 9. Godkendelse af pjece vedrørende Socialudvalgets arbejdsgrundlag 2018-2021
 • 10. Drøftelse vedr. deltagelse i Folkemødet i Silkeborg den 28. og 29. september 2018
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter