Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Aktivitetstilbuddet Kernen, Fabriksvej 2, Kjellerup. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af Aktivitetstilbuddet Kernen
 • 3. Budgetopfølgning for Socialudvalget pr. 31. marts 2018
 • 4. Målopfølgning for Socialudvalget pr. 31. marts 2018
 • 5. Drøftelse af Socialudvalgets udvalgsmål for bevilling 53 til Budget 2019
 • 6. Drøftelse af og input til strategi for det politiske arbejde i Socialudvalget
 • 7. Drøftelse af temamøde for byrådet 14. maj 2018
 • 8. Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af udsattestrategi
 • 9. Drøftelse af scenarier vedrørende forsorgstilbud
 • 10. Godkendelse af projektbeskrivelse til 2. runde af frikommuneforsøg
 • 11. Orientering om tværgående indsatser og projekter med Beskæftigelsesafdelingen
 • 12. Godkendelse af navn til 36 handicapboliger på tidligere Nordre Skole område
 • 13. Orientering om forslag til Rusmiddelbehandlingens fremtidige placering
 • 14. Godkendelse af tidsplan for tildeling af Frivilligmidler
 • 15. Orientering om afrapportering af anvendte Frivilligmidler i 2017
 • 16. Orientering om Socialafdelingens klagestatistik 2017 - klager over afgørelser
 • 17. Orientering om magtanvendelser i 2017 på handicap-, psykiatri- og socialområdet
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter