Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forretningsorden for Socialudvalget
 • 3. Orientering om introduktion til Socialudvalgets ansvars og opgaveområder
 • 4. Drøftelse af forslag til årsplan for Socialudvalget i 2018
 • 5. Drøftelse af Socialudvalgets arbejdsform
 • 6. Orientering om Socialudvalgets ressortområde
 • 7. Orientering om Ældre- og Handicapudvalgets samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets arbejde 2014 - 2017
 • 8. Drøftelse af risikoanalyse af budget 2018 for Socialudvalget
 • 9. Orientering om ændringer i serviceloven 1. januar 2018
 • 10. Orientering om støtte til videreudvikling og styrkelse af sundhedsindsatser på det specialiserede socialområde
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter