Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D 116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om introduktion til Sundheds- og Ældreudvalgets ansvars- og opgaveområder
 • 3. Godkendelse af forretningsorden for Sundheds- og Ældreudvalget
 • 4. Orientering om mødeplan 2018 for Sundheds- og Ældreudvalget
 • 5. Drøftelse af afholdelse af døgnseminar
 • 6. Orientering om overlevering til Sundheds- og Ældreudvalget fra Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
 • 7. Drøftelse af søndagsåbent i Rosengårdscenteret
 • 8. Orientering om risikoanalyse for budget 2018 for Sundheds- og Ældreudvalget
 • 9. Orientering om resultat af valg til Seniorrådet og Seniorrådets opgaver
 • 10. Underskriftsside
 • 11. Til orientering

Samlede oversigter