Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om Politikken om Det Gode Hverdagsliv
 • 3. Godkendelse af ajourføring af Plejeboligplanen
 • 4. Drøftelse vedrørende Frivillighedsforum
 • 5. Drøftelse af forslag til vision, mission og mål for Sundheds- og Ældreudvalget
 • 6. Godkendelse af udmøntning af midler fra finanslov 2018 på ældreområdet
 • 7. Orientering om forbrug af vikarer
 • 8. Orientering om dimensionering og økonomi for elever på SOSU-området
 • 9. Orientering om sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet
 • 10. Orientering om vejledning om afregning af friplejeboligleverandører
 • 11. Orientering om ordning med læger fasttilknyttet plejecentre
 • 12. Orientering om status på kontrolrapporter vedrørende hygiejne på plejecenterkøkkener
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter