Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af input til anlægsbudget 2019-2022
  • 3. Godkendelse af budgetforslag 2019-2022 for bevilling 73 Ældreområdet, bevilling 76 Kommunal medfinansiering og bevilling 78 Frit valg (Lukket punkt)
  • 4. Orientering om utilsigtede hændelser i 2017 i Silkeborg Kommune
  • 5. Orientering om katalog over sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i Silkeborg Kommune
  • 6. Orientering om temamøde med Ungestrategiudvalget og drøftelse af perspektiver på en enkel indgang
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter