Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Konstituering af formand i sommeren 2018
 • 3. Godkendelse af at den tilrettede Plejeboligplan sendes i høring
 • 4. Godkendelse af tilretning af politikken om Det Gode Hverdagsliv samt afholdelse af inspirationsmøde
 • 5. Godkendelse af dato og programskitse for arrangement om værdighedspolitikken
 • 6. Godkendelse af sammensætning af Idé- og Programudvalg til byggesagen for Fårvang Ældrecenter samt stop for visitation
 • 7. Godkendelse af input til anlægsbudget 2019-2022
 • 8. Drøftelse af budgetforslag 2019-2022 for bevilling 73 - Sundhed og ældre, bevilling 76 - Aktivitetsbestemt medfinansiering og bevilling 78 - Frit valg
 • 9. Godkendelse af forlængelse af kontrakter med frit valgsleverandørerne
 • 10. Godkendelse af ramme for udarbejdelse af kvalitetsstandarder 2019
 • 11. Godkendelse af tobaksstrategi "Silkeborg - en mere røgfri kommune"
 • 12. Godkendelse af høringssvar på praksisplan for fodterapi
 • 13. Orientering om katalog over sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i Silkeborg Kommune
 • 14. Orientering om status på velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet
 • 15. Orientering om utilsigtede hændelser i 2017 i Silkeborg Kommune
 • 16. Orientering om brug af magtanvendelse ældreområdet 2017
 • 17. Orientering om ansøgning om dagtilbud til yngre med demens
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter