Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af kvalitetsstandarder til høring
  • 3. Godkendelse af revidering af Værdighedspolitikken og igangsætning af høringsfase
  • 4. Godkendelse af Silkeborg Kommunes deltagelse i partnerskabet Røgfri Fremtid
  • 5. Godkendelse af samarbejdsaftalen vedr. rygestopindsats i Region Midtjylland
  • 6. Orientering om brandsikkerheden på Silkeborg Kommunes plejecentre
  • 7. Orientering om veteranstrategi
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter