Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af forslag til årsplan for Sundheds- og Ældreudvalget 2019
 • 3. Orientering om opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 72 - Sundhedsområdet og bevilling 73 - Ældreområdet pr. 31.10 2018
 • 4. Budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget pr. 31.10 2018
 • 5. Godkendelse af fordeling af aktivitetstilskud i henhold til Servicelovens § 79 for 2019
 • 6. Godkendelse af indsatskatalog og Mester i eget liv - Et fælles ansvar til høring
 • 7. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af værdighedspolitikken 2019-2022
 • 8. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af klippekortordning i hjemmeplejen
 • 9. Godkendelse af udmøntning af midler til en værdig død
 • 10. Godkendelse af sammensætning af Idé- og Programudvalg til byggesagen Ringgårdsparken (nyt plejecenter)
 • 11. Godkendelse af entrepriseform til ombygning af Fårvang Ældrecenter
 • 12. Godkendelse af proces for udarbejdelse af Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 13. Godkendelse af forlængelse og udvidelse af investeringer på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet
 • 14. Orientering om omgørelsesprocenten i 2017 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter