Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Planstrategi 2040 til orientering
 • 3. Drøftelse af Bevæg Dig For Livet
 • 4. Beslutning om niveau i det fremtidige arbejde med Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker
 • 5. Orientering om opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 72 - Sundhedsområdet og bevilling 73 - Ældreområdet pr. 31.7 2018
 • 6. Budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget pr. 31.07 2018
 • 7. Godkendelse af reviderede udvalgsmål i udvalgsaftale for 2019
 • 8. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af den tilrettede Plejeboligplan
 • 9. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af ophør af egenbetaling for brug af to akutpladser
 • 10. Godkendelse af Silkeborg Kommunes høringssvar til Sundhedskoordineringsudvalgets udspil til indhold i sundhedsaftalen 2019-2023
 • 11. Godkendelse af Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde
 • 12. Godkendelse af navn til nyt plejecenter på Nylandsvej
 • 13. Orientering om afgivelse af høringssvar til oplæg om "Den Nære Psykiatri"
 • 14. Orientering om tildeling af midler fra puljen til øget livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger
 • 15. Orientering om inspirationsmøde mellem Sundheds- og Ældreudvalget og plejecentersektionen
 • 16. Orientering om status på demensvenlig kommune
 • 17. Orientering om forløbsprogrammer i Silkeborg Kommune
 • 18. Betaling af udgifter til kost, transport og øvrige udgifter ved midlertidige ophold
 • 19. Godkendelse af budgetforslag 2019-2022 for bevilling 73 Ældreområdet, bevilling 76 Kommunal medfinansiering og bevilling 78 Frit valg
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter