Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af forslag til årsplan for Sundheds- og Ældreudvalget 2018
 • 3. Ændring af navn på aktiviteterne på Vestergade 23A, Kjellerup
 • 4. Godkendelse af revideret forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
 • 5. Plejeboliger generelt (Lukket punkt)
 • 6. Plejeboliger generelt (Lukket punkt)
 • 7. Drøftelse af indsatsen for demensvenlig Kommune
 • 8. Orientering om status på Marienlund og åbning af en boenhed på 4. etage
 • 9. Orientering om status på Solgården
 • 10. Valg af medlemmer til arbejdsgruppe for handleplan mod ensomhed
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til mindre bygningsmæssige arbejder
 • 12. Orientering om tværsektorielt samarbejde om tidlig rekruttering til forebyggende kommunale indsatser
 • 13. Orientering om servicetjek på hjerneskadeområdet
 • 14. Orientering om introduktionsseminar for Sundhed- og Ældreudvalget 2018
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter