Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Besøg på Marienlund
 • 3. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 52 - Sundhedsområdet og bevilling 73 - Ældreområdet 2017
 • 4. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 52 - Sundhedsområdet
 • 5. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering
 • 6. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 73 - Ældreområdet
 • 7. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på bevilling 78 - Frit valg
 • 8. Drøftelse af bevillingsændring på bevilling 73 Ældreområdet
 • 9. Drøftelse af udmønting af midler fra finanslov 2018 på ældreområdet
 • 10. Godkendelse af forslag til udmøntning af ekstra tilskud fra Værdighedsmilliarden 2018
 • 11. Orientering om arbejde med midlertidig afregningsmodel i hjemmeplejen og på plejecentre
 • 12. Drøftelse af ombygningsprojekterne på hhv. Fårvang Ældrecenter samt Birkebo og Skovly på baggrund af byrådets målseminar
 • 13. Drøftelse af mission, vision og bevillingsmål for budget 2019-2022
 • 14. Godkendelse af høringssvar på forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
 • 15. Politiske kontaktpersoner på plejecentrene 2018-2021
 • 16. Udvælgelse af repræsentant til styregruppen om forebyggelse af ulighed i sundhed
 • 17. Orientering om Politikken om Det Gode Hverdagsliv
 • 18. Godkendelse af ajourføring af Plejeboligplanen
 • 19. Status Overvægtsklinikken for børn og unge
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter