Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af mødeplan 2019 for Sundheds- og Ældreudvalget
 • 3. Undersøgelse af brandsikkerheden på Silkeborg Kommunes plejecentre m.fl.
 • 4. Godkendelse af forlængelse af Projekt Nærmiljø Fårvang
 • 5. Godkendelse af modtager af Sundhedsprisen 2018
 • 6. Drøftelse af de fysiske rammer for Ringgårdsparken og udpegning af repræsentanter til Idé- og Programudvalg
 • 7. Drøftelse af budget 2019 for sundheds- og ældreområdet
 • 8. Præcisering af kriterier for klippekortordning i hjemmeplejen
 • 9. Henvendelse fra Seniorrådet om udfordringer med rekruttering og fastholdelse af elever på SOSU-uddannelser
 • 10. Orientering om anvendelse af mindler fra finanslov 2018 på ældreområdet
 • 11. Orientering om Sundheds- og Ældreudvalgets studietur 2019
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter