Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Silkeborg Hjælpemiddelcenter, Mads Clausens Vej 11, 8600 Silkeborg - lokale 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Besøg på Silkeborg Hjælpemiddelcenter
 • 3. Drøftelse af Sundhedskoordineringsudvalgets udspil til indhold i sundhedsaftalen 2019-2023
 • 4. Drøftelse af udspil om den nære psykiatri i Midtjylland
 • 5. Drøftelse af Sundheds- og Ældreudvalgets deltagelse i Folkemødet Silkeborg 2018
 • 6. Beslutning om anvendelse af midler fra Sundhedspuljen til Hjertemotion
 • 7. Midlertidige pladser - generelt (Lukket punkt)
 • 8. Ældreboliger - generelt (Lukket punkt)
 • 9. Navngivelse af nyt plejecenter på Nylandsvej, Silkeborg
 • 10. Godkendelse af anlægsregnskab for om- og udbygning af 3 leve-bomiljø-køkkener i Sejs Plejecenter
 • 11. Orientering om tildeling af midler fra puljen om tilskud til indretning af demensvenlige plejeboliger
 • 12. Godkendelse af anlægsbevilling til opsætning af ID-Lock låsesystem i Karolinelundcentret
 • 13. Drøftelse af Sundheds- og Ældreudvalgets forberedelse til byrådets budgetseminar
 • 14. Orientering om erindringsdans i Silkeborg Kommune
 • 15. Orientering om resultat af sammenligning af pris pr. plejebolig
 • 16. Orientering om fælles tværsektorielt projekt "Livets Afslutning"
 • 17. Orientering om investeringsprojekt på Integrationsområdet
 • 18. Orientering om målretning af vægtvejledningsforløb
 • 19. Orientering om revisionsberetning for 2017
 • 20. Sundheds- og Ældreudvalgets besøg på institutioner 22. august og 29. august 2018
 • 21. Til orientering
 • 22. Underskriftsside

Samlede oversigter