Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 72 - Sundhedsområdet og bevilling 73 - Ældreområdet pr. 31.3 2018
 • 3. Budgetopfølgning for Sundheds- og Ældreudvalget pr. 31.03 2018
 • 4. Drøftelse af vision, mission og mål for Sundheds- og Ældreudvalget
 • 5. Orientering om status og godkendelse af igangsættelse vedrørende den boligsociale helhedsplan i områderne Lupinvej/Resedavej og Arendalsvej
 • 6. Godkendelse af proces for udarbejdelse af værdighedspolitik 2019-2022
 • 7. Drøftelse af tilretning af Plejeboligplan
 • 8. Godkendelse af anlægsregskab for om- og udbygning af et leve-bomiljø-køkken i Fårvang Ældrecenter
 • 9. Orientering om status på renovering af de fysiske rammer på Solgården
 • 10. Orientering om status på etablering af Malmhøj som plejeboligenhed for ældre borgere med sindslidelse
 • 11. Orientering om status på omlægning til økologisk drift af plejecenterkøkkener
 • 12. Godkendelse af status og handleplan for Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken 2017-18
 • 13. Orientering om status på hjerterehabilitering fase 2
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter