Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Produktionshøjskolen, Granhøjvej 14, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Program for møde på Produktionshøjskolen
  • 3. Orientering om reorganisering af Sammen om Silkeborg
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter