Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Dokk1 i Aarhus, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om dagsorden for møde d. 19.11.18
  • 3. Godkendelse af mødeplan 2019 for Ungestrategiudvalget
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter