Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Valg af formand for Ungestrategiudvalget
  • 3. Valg af næstformand for Ungestrategiudvalget
  • 4. Godkendelse af forretningsorden
  • 5. Drøftelse af Ungestrategiudvalgets kommissorium
  • 6. Drøftelse af indstilling/anbefaling af eksterne medlemmer til Ungestrategiudvalget
  • 7. Fastlæggelse af mødeplan for 2018
  • 8. Orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter