Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af input til ny tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 3. Godkendelse af udvalgsaftale og budgetforslag
 • 4. Drøftelse af målgruppebeskrivelse på ungeområdet
 • 5. Godkendelse af en permanent fastholdelsesindsats for unge i uddannelse
 • 6. Godkendelse af forlængelse og videreudvikling af ungeinvestering
 • 7. Drøftelse af udvalgsmål 2020
 • 8. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
 • 9. Orientering om økonomisk analyse af driftsudgifterne
 • 10. Brugen af handicapkompenserende ordninger
 • 11. Orientering om Projekt Nærmiljø Århusbakken
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter