Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Ramsdal/COOR, Merkurvej 8, 7430 Ikast

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om aktiveringsprojekt ved Ikast-Brande Kommune, Coor og Ramsdal
 • 3. Målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 30.6.2019
 • 4. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 30.6.2019
 • 5. Godkendelse af den endelige revisionsberetning for 2018
 • 6. Godkendelse af at FGU varetager praktikopsøgende opgave på EGU-sporet
 • 7. Godkendelse af investering i beskæftigelsesindsatsen for jobparate ledige
 • 8. Drøftelse af målgruppebeskrivelse for jobparate ledige
 • 9. Orientering om Center for udvikling af borgermedvirkende beskæftigelsesindsatser
 • 10. Dialogmøde med OmrådeMED
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter