Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
C121

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om uddannelsesvejledningen
  • 3. Drøftelse ny tværgående Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik
  • 4. Godkendelse af mødeplan 2020 for Arbejdsmarkedsudvalget
  • 5. Drøftelse af kontrakt med Sprogcenter Midt (Lukket punkt)
  • 6. Drøftelse af møde med Integrationsrådet
  • 7. Oplæg fra Aalborg Universitet forud for studietur
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter