Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
ELFAC, Priorsvej 23, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af ELFAC A/S
 • 3. Præsentation af centerleder Ulla Wernberg-Møller
 • 4. Orientering om status for det virksomhedsrettede arbejde
 • 5. Orientering om virksomhedsundersøgelse
 • 6. Godkendelse af opfølgning på investeringer på beskæftigelsesområdet
 • 7. Godkendelse af projekt vedr. Sprogmentorer
 • 8. Drøftelse af straksaktivering
 • 9. Analyse af mulighederne for udvidelse af mentorindsatsen for kontanthjælpsmodtagere over 30 år
 • 10. Drøftelse af erfaringer fra borgerinterview
 • 11. Drøftelse af fællesmødet med Arbejdsmarkedsudvalgene i Herning og Viborg
 • 12. Orientering om nytteindsats
 • 13. Orientering om status for Beskæftigelsesafdelingens kontrolindsats
 • 14. Orientering om borgerundersøgelse
 • 15. Orientering om borgertilfredshedsundersøgelse i Ydelsescentret
 • 16. Orientering om beskæftigelsesindsats på Resedavej og Lupinvej
 • 17. Orientering om fyraftensmøde i Beskæftigelsesafdelingen
 • 18. Orientering om decisionsskrivelse fra Børne og Socialministeriet
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter