Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af SØV-området
 • 3. Drøftelse af målgruppebeskrivelser
 • 4. Orientering om LIS, december 2019
 • 5. Målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31.10.2019
 • 6. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31.10.2019
 • 7. Godkendelse af årsplan 2020
 • 8. Drøftelse af udbytte af studieturen til Skotland
 • 9. Drøftelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser
 • 10. Drøftelse af projekt Bevæg dig - sammen
 • 11. Orientering om flygtningeindsatsen november 2019
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter