Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Frivilligcenteret - Estrupsgade 4

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Arbejdsmarkedsudvalget besøger Veteran Cafe Silkeborg
 • 3. Drøftelse af tilgangen til veteranindsatsen i Silkeborg
 • 4. Fastlæggelse af Arbejdsmarkedsudvalgets input til målseminar budget 2020
 • 5. Igangsætning af undersøgelse af muligheder for styrket mentorindsats
 • 6. Igangsætning af analyse af mulighederne for at udvide straksaktivering
 • 7. Godkendelse af høringssvar på høringsversion sundhedsaftale 2019-2023
 • 8. Orientering om ministerbrev og vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering
 • 9. Drøftelse med LO om effektiv beskæftigelsesindsats
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter