Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
College360, Bredhøjvej 6, Silkeborg - det store mødelokale

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse med College360
 • 3. Orientering om reformen "Bedre veje til uddannelse og job"
 • 4. Drøftelse af status og videreudvikling af udvalgets strategi for flere unge i uddannelse og job
 • 5. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for bevilling 61, 66, 67 og 69 for 2018
 • 6. Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 61 Arbejdsmarked Service
 • 7. Orientering om regnskab 2018 på bevilling 66 Arbejdsmarked - Overførsler
 • 8. Orientering om regnskab 2018 på bevilling 67 Sociale overførsler
 • 9. Orientering om regnskab 2018 på bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner
 • 10. Godkendelse af den løbende revisionsberetning for 2018
 • 11. Godkendelse af fortsat anvendelse af eksisterende tilbud om gymnasiale uddannelser målrettet unge med autisme
 • 12. Drøftelse af erfaringer fra interview med borgere
 • 13. Drøftelse af dialogmødet med samarbejdspartnere
 • 14. Orientering om flygtningeindsatsen februar 2019
 • 15. Orientering om Sprogcenter Midts årsberetning 2018
 • 16. Orientering om samarbejdet med Netværkslokomotivet i 2018
 • 17. Orientering om LIS marts 2019
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter