Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om FGU Midtjylland
 • 3. Orientering om helhedsplanen
 • 4. Drøftelse af erhvervsplaymaker i Ungeguiden
 • 5. Godkendelse af kontraktforlængelse med Sprogcenter Midt (Lukket punkt)
 • 6. Drøftelse af lokalebehov for Jobcenter Erhverv og Uddannelse
 • 7. Drøftelse af projektidé for langtidsledige
 • 8. Orientering om strategi for nytteindsats
 • 9. Orientering om møde med Integrationsrådet
 • 10. Officielle program for studietur til Skotland
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter