Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Kirkens Korshær Bazaren, Tindbjergvej 1, Virklund, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af Kirkens Korshærs Bazar
 • 3. Målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31.3.2019
 • 4. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr. 31.3.2019
 • 5. Godkendelse af konstituering af formand i sommerferien 2019
 • 6. Godkendelse af ansøgning til Boligsocial helhedsplan 2019-2023
 • 7. Godkendelse af videreudviklet model for Kultur på recept samt godkendelse af finansiering fra budget 2020
 • 8. Drøftelse af udvalgsmål for 2020
 • 9. Orientering om beskæftigelsesministerens mål for 2020
 • 10. Drøftelse af anvelse af Grundskole for Unge Udlændinge (GFU)
 • 11. Drøftelse af ny ramme til investeringer i beskæftigelsesindsatsen
 • 12. Drøftelse af virksomhedspraktik på detailhandelsområdet
 • 13. Lovændring vedrørende boligplacering af nytilkomne flygtninge
 • 14. Orientering om beskæftigelsesprojekt i Ikast-Brande Kommune
 • 15. Program for studietur til Skotland
 • 16. Orientering om flygtningeindsatsen april 2019
 • 17. Orientering om Anke- og klagestatistik 2018 - Beskæftigelsesafdelingen
 • 18. Til orientering
 • 19. Underskriftsside

Samlede oversigter