Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Sprogcenter Midt, Kejlstrupvej 99 D, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af beskæftigelsesorienteret integrationsindsats
  • 3. Godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalgets årsplan 2019
  • 4. Drøftelse af risikoanalysen for budget 2019
  • 5. Drøftelse af dialogmøde med samarbejdspartnere
  • 6. Orientering om nyt ministermål
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter