Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse og beslutning af reduktion af det forventede regnskab for udvalgets område
  • 3. Orientering om skolebestyrelsens høringsvar til budget 2020
  • 4. Orientering om status på Familieiværksætterne
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter