Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på pulje og program til løft af det faglige niveau på Thorning Skole
 • 3. Orientering Funder områdestudie
 • 4. Godkendelse af projekteringsbevilling til anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder
 • 5. Godkendelse af nedsættelse af idé- og programudvalg for anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder
 • 6. Godkendelse af program for nye udearealer ved ny Dybkærskole, ny hal og bycenteret
 • 7. Orientering om udsættelse af SkoleIntras afløser Aula til uge 43
 • 8. Orientering om den nationale trivselsmåling 2019
 • 9. Orientering om pædagogiske tilsyn i Silkeborg Kommunes daginstitutioner
 • 10. Godkendelse af justerede visitationskriterier til dagtilbud og beslutning om dispensationsansøgning
 • 11. Godkendelse af indsats på baggrund af revisionsberetning
 • 12. Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30. juni 2019
 • 13. Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30. juni 2019
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter