Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, Lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Genbehandling af godkendelse af forslag til budget 2020 for bevilling 41 skoler
  • 3. Til orientering
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter