Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Nørskovlund, Kantinen, Taskebjergvej 33, 8620 Kjellerup

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om justering af folkeskoleloven
  • 3. Beslutning om ministerielt rammeforsøg med frihedsforsøg til folkeskoler
  • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til erstatningsbyggeri på Hvinningdalskolen
  • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til fleksibel ordning med udegrupper
  • 6. Drøftelse af nedsættelse af Ide- og Programudvalg til ny daginstitution i Sejs-Svejbæk
  • 7. Godkendelse af projekteringsbevilling til ny daginstitution i Sejs-Svejbæk
  • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til Funder etape 2
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter