Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om tilsyn med Sundhedsplejen
 • 3. Orientering om brugerevaluering af Trivsel på Tværs
 • 4. Godkendelse af anlægsregnskab for om- og tilbygning af Solbo
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til udearealer på Trekløverskolen, afd. Kjellerup
 • 6. Beslutning om eventuel ændring af tildelingsmodel for skolernes almenundervisning
 • 7. Orientering om læseindsats 2019
 • 8. Drøftelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelser
 • 9. Orientering om tilfredshedsundersøgelse for Socialtilsyn Midt
 • 10. Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 30. oktober 2019
 • 11. Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31. oktober 2019
 • 12. Drøftelse af forslag til årsplan for Børne- og Ungeudvalget 2020
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter