Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsbevilling til velfærds- og digitaliseringsudvikling på Solbo
 • 3. Godkendelse af tillægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Elverhøjen
 • 4. Godkendelse af graduering af tilskud til privat pasning
 • 5. Drøftelse og beslutning af reduktion af det forventede regnskab for udvalgets område
 • 6. Redegørelse for sagsforløb i Familie og Børnehandicap
 • 7. Orientering om obligatorisk uddannelsesforløb på Silkeborg Kommunes Skoler
 • 8. Orientering om skolebestyrelsens hørringsvar til budget 2020
 • 9. Orientering om status på Familieiværksætterne
 • 10. Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Jarl Gorridsen om undersøgelse af sagsgang i forbindelse med underretning
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter