Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om pædagogisk program for den nye Dybkærskole
 • 3. Orientering om status for helhedsplanen i Gødvad
 • 4. Orientering om udbudsproces for ny Dybkærskole
 • 5. Godkendelse af ansøgning fra Dybkærskolen om Frihedsforsøg til Folkeskoler
 • 6. Beslutning om løsning af kapacitetsudfordringer på Inklusionscentret Nørskovlund og Langsøskolens Inklusionscenter
 • 7. Drøftelse af forhøjelse af forældrebetalingen i SFO
 • 8. Orientering om Projekt Nærmiljø Århusbakken
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til Virklund, nye børnehave- og vuggestuepladser
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling finansieret delvist af tillægsbevilling til etablering af midlertidige pladser i Funder
 • 11. Godkendelse af tillægsbevilling til udvidelse af Børnehuset Nørrevænget
 • 12. Godkendelse af etablering af mini-vuggestue i Troldhøj, Vium-Hvam
 • 13. Godkendelse af delegering af beslutningskompetence vedrørende ny daginstitution i Sejs og orientering om udvidelsesbehov
 • 14. Godkendelse af Årsrapport 2018 for SocialtilsynMidt
 • 15. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
 • 16. Konstituering af formand i sommeren 2019
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside
 • 20. Behandling af anmodning fra Peter Sig Kristensen om en drøftelse af brugen af nationale test i folkeskolen i Silkeborg Kommune

Samlede oversigter