Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Alderslyst Ungdomsklub, Resedavej 105, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Behandling af anmodning fra Peter Sig Kristensen om orientering om udgangspunktet for arbejdet med den del af lovgivningen i den såkaldte ghetto-pakke, som berører Børne- og Ungeudvalgets arbejde
 • 3. Godkendelse af anlægsregnskaber for modernisering af Thorning Skole og kapacitetstilspasning på Vestre Skole
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til pavillon på Ans Skole til elever fra Inklusionscentret Nørskovlund
 • 5. Drøftelse af tidsplan for eventuel ændring af tildelingsmodel til skolernes undervisning
 • 6. Orientering om implementering af Aula
 • 7. Orientering - godkendelse af Hvinningdal Områdestudie
 • 8. Godkendelse af det videre arbejde og anlægsbevilling til daginstitutionsbyggeri i Kjellerup
 • 9. Godkendelse af etablering af vuggestuegruppe i Voel
 • 10. Drøftelse af risikoanalysen for budget 2019
 • 11. Orientering om ændring af procedure for Familierådgivningens sagsgang
 • 12. Godkendelse af høringssvar på høringsversion sundhedsaftale 2019-2023
 • 13. Fastlæggelse af Børne- og Ungeudvalgets input til målseminar budget 2020
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter