Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om udgangspunktet for arbejdet med den del af lovgivningen i den såkaldte ghetto-pakke, som berører Børne- og Ungeudvalgets arbejde
 • 3. Orientering om igangsat områdestudie i Funder
 • 4. Drøftelse af principper for tildelingsmodeller for skolernes undervisning
 • 5. Drøftelse og nedsættelse af Ide- og Programudvalg til daginstitutionsbyggeri i Kjellerup
 • 6. Orientering om forældretilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2019
 • 7. Godkendelse af revidering af pjecen I barnets tarv
 • 8. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 41 Skoler
 • 9. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner
 • 10. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt
 • 11. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 bevilling 45 Børn og unge med særlige behov
 • 12. Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019 på bevilling 47 Handicap – sociale overførsler
 • 13. Orientering om endelig opfølgning på bevillingsmålene for Børne- og Ungeudvalget for 2018
 • 14. Til orientering
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter