Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning vedr. organisering og placering af Inklusionscenter for læsning
 • 3. Beslutning om princip for ekstratildeling, samt drøftelse af forslag til eventuelt ny tildelingsmodel
 • 4. Orientering om status på byggeri af ny ungdomsklub i Alderslyst
 • 5. Godkendelse af tillægsbevilling og forhøjelse af 2 anlægsbevillinger til Virklund Børnehave og Troldehøjen
 • 6. Orientering om brugerevaluering af Trivsel på Tværs
 • 7. Orientering og drøftelse af ekstraordinær gennemgang af anbringelser
 • 8. Orientering og drøftelse af analyse af forøgede udgifter til indsatser i hjemmet på handicapområdet
 • 9. Drøftelse af analyse af døgninstitutionens Solbos økonomi
 • 10. Orientering om omgørelsesprocenter i 2018 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om socialservice
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter