Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Jysk Park, Ansvej 108, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af udvalgsaftale for Børne- og Ungeudvalget
  • 3. Drøftelse af udkast til anlægsbudget 2020-2023 for Skoleafdelingen
  • 4. Drøftelse af udkast til anlægsbudget 2020-2023 for Børne- og Familieafdelingen
  • 5. Godkendelse af budgetforslag 2020 for bevilling 41 Skoler
  • 6. Godkendelse af budgetforslag 2020 for bevilling 43 Dagpleje og daginstituioner
  • 7. Godkendelse af budgetforslag 2020 for bevilling 44 Socialtilsynet
  • 8. Godkendelse af budgetforslag 2020 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap - Sociale overførsler
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter