Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31. marts 2019
 • 3. Målopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31. marts 2019
 • 4. Orientering om elevtalsprognosen
 • 5. Orientering om prognose for dagtilbudsområdet
 • 6. Godkendelse af ændret struktur for børnehusene i Them og anlægsbevilling til ombygning
 • 7. Godkendelse af ansøgning til Boligsocial helhedsplan 2019-2023
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til nye rammer for Alderslyst Ungdomsklub
 • 9. Godkendelse af skolernes mulighed for at ansøge Villum Fonden
 • 10. Godkendelse af evaluering af skolestruktur
 • 11. Orientering om og godkendelse af dispositionsforslag for Gødvad hal 2, sale og multihus
 • 12. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af midlertidig specialafdeling på Skægkærskolen
 • 13. Behandling af anmodning fra Peter Sig Kristensen om en drøftelse af brugen af nationale test i folkeskolen i Silkeborg Kommune
 • 14. Orientering om utilsigtede hændelser i Silkeborg Kommune i 2018
 • 15. Udpegning af repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget til Kulturskolerådet i Den Kreative Skole
 • 16. Drøftelse af input til ny tværgående sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter