Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Søvej 1, lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Orientering om fleksibel feriepasning
  • 3. Orientering om arbejdet med kvalitetsudvikling i SFO
  • 4. Godkendelse af igangsætning af evaluering af skolestrukturen i Silkeborg Kommune
  • 5. Orientering om en tidligere og styrket forebyggende indsats ift. sårbare børn, unge og familier
  • 6. Tilfredshedsundersøgelse 2018, Socialtilsyn Midt
  • 7. Drøftelse af emner til temamøder
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter