Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om delegering og orientering om overblik over dispensationer vedr. afkortning af skoledagen
 • 3. Orientering om implementering af Aula
 • 4. Beslutning om obligatorisk læringstilbud i dagtilbud
 • 5. Orientering om evaluering af bedre mulighed for overflytning mellem dagtilbud
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til renoveringer i forbindelse med lovkrav og pålæg
 • 7. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer finansieret ved tillægsbevilling
 • 8. Beslutning af proces for reservation af 5,388 mio. kr i budget 2020 til kompensation for decentrale reduktioner i 2019
 • 9. Godkendelse af mødeplan 2020 for Børne- og Ungeudvalget
 • 10. Beslutning om fremtidig organisering i tandplejen (Lukket punkt)
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter