Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, lokale 2

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Evaluering af idræts,- fritids,- og outdoormødet 2019
  • 3. Udviklingspuljen 2019 - Ans IF søsport ansøger om 20.000 kr. til polokajakker
  • 4. Udviklingspuljen 2019 - Thorning borgerforening søger om 17.700 kr. til implementering af app'en "Min Landsby"
  • 5. Gensidig orientering

Samlede oversigter