Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, lokale 2

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budgetforslag 2020 forelægges til Fritidsrådets udtalelse
  • 3. Udviklingspuljen 2019 - Silkeborg Skøjteløberforening ansøger om 8.400 kr. til skøjteevent for børn og unge med autisme
  • 4. Drøftelse af input til handleplan 2020 for implementering af idræts- og fritidspolitikken
  • 5. Gensidig orientering

Samlede oversigter