Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, lokale 2

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af tema for udviklingspuljen 2019
  • 3. Orientering om status på Idræts- og Fritidsmøde 2019
  • 4. Drøftelse af input til idræts- og fritidshandleplan 2019
  • 5. Gensidig orientering

Samlede oversigter